Onko verkkopelaamisella negatiivisia terveysvaikutuksia?


Kello on yllittänyt jo puolenyön ja perheen teini on vasta pääsemässä vauhtiin netissä pelattaessaan. Kovin tuttu tilanne monessa perheessä. Ei siis mikään ihme, että moni on huolissaan verkkopelaamisen vaikutuksesta terveydelle. Onko huoli sitten aiheellinen vai…

Lue lisää...

Neljä vinkkiä hyvinvointisi edistämiseksi


Henkinen ja fyysinen hyvinvointi on arjessa jaksamisen kannalta A ja O. Jokainen meistä kokee hyvinvoinnin käsitteen hyvin yksilöllisenä, eikä oikeaa tai väärää tapaa kokea olonsa terveeksi ja hyväksi olekaan. Tieteen näkökulmasta ihminen on terve, kun…

Lue lisää...

Henkinen hyvinvointi on avain terveyteen


Rajusti medikalisoituneen terveydenhuollon yksi kulmakivistä nykyään on lääkintä. Oikeisiin käyttötarkoituksiin myönnettyjn lääkkeiden merkitystä ei silti saa väheksyä eikä rokotusvastaista hysteriaa ruokkia yhtään enempää, mutta herkästi hektisessä arjessamme unohtuu ihmisen henkisten voimavarojen vaaliminen. Tilannetta ei yhtään…

Lue lisää...

Terveydenhoito suomessa ja sen tarjoaminen maahanmuuttajille


Terveydenhoito suomessa Suomessa terveydenhuolto koostuu kolmitasoisesta, hajautetusta julkisesta terveydenhuollosta, sekä huomattavasti pienemmästä yksityisestä sektorista. Terveydenhoitoa tarjotaan kuntien terveyskeskuksissa ja aluesairaaloissa, nämä ovat rutiinioperaatioita varten. Erikoissairaanhoidon erikoistietämys löytyy yliopistosairaaloiden tiloista. Julkiseen terveydenhuoltoon kuuluu myös kouluterveydenhuolto. Ylintä…

Lue lisää...

Terveydenhuollon tilanne Suomessa


Suomalaista terveydenhuoltoa voidaan pitää menestyneenä monenkin indikaattorin takia. Esimerkiksi julkisen terveydenhuollon lääketieteen keksintöjen ja kehitysten avulla ihmisten elinikää on pystytty nostamaan huomattavasti viimeisimpien vuosikymmenten aikana. Suomi sijoittuu korkealle eliniänodotuksen listalla, vuonna 2012 odotettu elinikä naisille…

Lue lisää...

Terveydenhuollon rakenne ja sairasvakuutukset


Terveydenhuollon rakenne Suomen hallitus päättää terveydenhuollon yleiset tavoitteet, prioriteetit sekä strategiat ja esittää nämä budjettiehdotusten kanssa eduskunnalle. Terveydenhuollon muut asiat kuuluvat pääosin sosiaali- ja terveysministeriölle joka ohjaa ja neuvoo sosiaalisen suojelun, sosiaalisen hyvinvoinnin sekä terveydenhuollon…

Lue lisää...

Terveydenhuollon tietotekniikka sekä farmaseuttiset valmisteet


Farmaseuttiset valmisteet Avohoidon lääkkeet, mukaanlukien ne lääkkeet jotka myydään ilman reseptiä, voidaan laillisesti myydä potilaalle ainoastaan apteekista. Tuottajat voivat kuljettaa valmisteita ainoastaan sellaisiin apteekkeihin jotka jakavat niitä. Terveyskeskuksilta voi saada lääkkeitä esimerkiksi jos paikallinen apteekki…

Lue lisää...

Terveydenhuollon rahoittaminen Suomessa


Terveydenhuoltojärjestelmä saa rahoitusta kahdella eri tavalla. Kuntien rahoitus perustuu veroihin ja sillä tarjotaan perusterveydenhuollon palveluita. Kunnilla on myös oikeus kerätä maksu palveluiden käyttäjiltä sekä saada avustusta valtiolta, mikäli verotulot eivät ole riittävät kattamaan terveydenhuollon palvelujen…

Lue lisää...

Terveydenhuollon tasa – arvoisuus


Suomessa arvostetaan suuresti tasa – arvoisuutta kaikessa ja laki määrää kaikille asukkaille samat oikeudet myös terveydenhuoltoon, vaikkakin joitain eroja löytyy maantieteellisten ja sosiaaliekonomisten tekijöiden vuoksi. Suurimmat ero sosiaaliekonomiselta kantilta ovat yksityisen sektorin sekä työterveyspalvelujen saannissa….

Lue lisää...

Suomalaisten yleiset terveysongelmat


Suomessa on hyvin vähän suomalaista terveyttä uhkaavia tauteja, esimerkiksi HI – virukseen oli sairastunut vuonna 2009 vain 0.1 prosentti väestöstä. Muualla Euroopassa, ja myös suomen naapurimaissa HI – virus on paljon yleisempää ja tämän pelätäänkin…

Lue lisää...