Terveydenhuollon rahoittaminen Suomessa

Finance-Pg.-CalcTerveydenhuoltojärjestelmä saa rahoitusta kahdella eri tavalla. Kuntien rahoitus perustuu veroihin ja sillä tarjotaan perusterveydenhuollon palveluita. Kunnilla on myös oikeus kerätä maksu palveluiden käyttäjiltä sekä saada avustusta valtiolta, mikäli verotulot eivät ole riittävät kattamaan terveydenhuollon palvelujen menoja. Kunnat kustantavat terveyskeskukset perusterveydenhuollon tasolla ja alueelliset sairaalat erikoissairaalahoidossa. Koska kunnat toimivat palvelussa sekä tarjoajina että käyttäjinä, ei näille synny tarvetta kerätä tällä tuottoa.

Julkinen sairasvakuutus perustuu säännöllisiin maksuihin ja sitä käytetään rahoittamaan yksityinen terveydenhuolto, työterveydenhuolto, sairaspäiväraha sekä avohoidon lääkkeet. Alueelliset sekä yliopistolliset sairaalat rahoitetaan kaikkien lähialueiden kuntien verorahoilla.

Lääkärikäynnin maksuille on asetettu julkisessa sektorissa yläraja, joka oli vuonna 2010 13.70 euroa, maksu vaihtelee paikallisten palveluntarjoajien kesken. Sairaaloissa konsultaation yläraja oli 27.40 euroa ja pitkäaikaissairauksissa maksu riippuu potilaan tuloista. Maksut ovat tärkeä osa terveydenhuollon palveluiden mahdollistamista, mutta niiden käyttäminen on herättänyt keskustelua, koska ne rajaavat vähätuloisilta mahdollisuuksia terveyspalveluihin.

Terveydenhuoltomenot olivat vuonna 2009 15.7 miljardia. Julkinen sektori on vieläkin terveydenhuollon rahoittamisen päälähde, ja se kattoi 74,7 prosenttia terveydenhuoltomenoista vuonna 2009. Kunnat käyttivät vuonna 2005, noin 1 300 euroa asukasta kohden terveydenhuoltokuluihin. Kuntien kokobudjetista tämä vie noin 25 prosenttia.

Koska julkinen terveydenhuolto on niin kattavaa, yksityinen sektori on suomessa hyvin pieni. Hammaslääkärit, fysioterapia sekä työterveydenhuolto ovat yleisimmin käytettyjä yksityisen sektorin palveluita. Noin 10 prosenttia lääkäreistä työskentelee yksityisellä puolella. Vaikka yksityisen puolen maksut ovat korkeat ja potilas joutuu maksamaan osan omasta pussistaan, vähentää kansaneläkelaitoksen myöntämä vakuutus kustannuksia merkittävästi.

Usein työnantajat on velvoitettu lain nojalla tarjoamaan työterveydenhuoltoa työntekijöilleen, sama koskee myös koulutuskeskuksia ja laitoksia, näiden oppilaille ja työntekijöille on turvattava terveydenhuolto laitoksen puolelta. Tämä voidaan toteuttaa yksityisen tai julkisen sektorin palveluilla.

Kattava terveydenhuollon järjestelmä on nostanut kansan hyvinvointia ja eliniän odotusta merkittävästi. Oli ongelmana tai sairautena mikä tahansa, hoitoon pääsee ja apua löytyy. Esimerkiksi uhkapelien ja kasinoiden ystäville on tarjolla maksutonta ja maksullista apua riippuvuuden voittamiseksi. Kuitenkin kaikkea kannatta tarkastella kohtuuden nimissä, aikaisemmin suositeltiin pientä ryyppyä ennen nukkumaanmenoa ja pelaaminenkin voi olla hyvä tapa alentaa stressiä.

Jos taas pullo hujahtaa iltaisin usein kerralla, tai palkkatili tyhjenee kokonaan nettikasinoilla, on hyvä hakea apua lähes ilmaisesta terveydenhuollosta, tähän et tarvitse bonuskoodia, vaikka ne kivoja nettikasinoilla ovatkin.