Terveydenhuollon tilanne Suomessa

Pic-19Suomalaista terveydenhuoltoa voidaan pitää menestyneenä monenkin indikaattorin takia. Esimerkiksi julkisen terveydenhuollon lääketieteen keksintöjen ja kehitysten avulla ihmisten elinikää on pystytty nostamaan huomattavasti viimeisimpien vuosikymmenten aikana. Suomi sijoittuu korkealle eliniänodotuksen listalla, vuonna 2012 odotettu elinikä naisille oli 84 vuotta ja miehille 78 vuotta. Maassa on myös pienimpiä lapsikuolleisuuden ja äitikuolleisuuden lukuja, mitä löytyy mistään maailmasta. Erityisesti lapsikuolleisuus on tippunut viimeisten vuosikymmenten aikana huimasti, vuonna 2013 se oli 1.8 kuollutta 1 000 lasta kohden.

Vuonna 2009 suomessa oli 2,7 ammattia harjoittavaa lääkäriä jokaista 1 000 asukasta kohden, joka oli naapurimaihin verrattuna erittäin vähäinen määrä. Tätä voidaan kuitenkin selittää hoitajien tehtävien laajuudella ja tärkeydellä, joka on vähentänyt lääkäreiden työtaakkaa merkittävästi. Samana vuonna hoitajia oli suomessa 9.6 jokaista 1 000 asukasta kohden, mikä puolestaan oli huomattavasti naapurimaita enemmän.

Suomea pidetään erityisen onnistuneena erikoistuneen lääketieteen saralla, sekä rokotusten ja seulontojen osalta. Rintasyövän havaitsemiseen tarkoitettu seulontaohjelma on vuosittainen 50 – 69 vuotiailla naisilla ja 84 prosenttia naisista osallistuu siihen. Rokotusohjelma nuorille lapsille on myös saanut kiitosta, hinkuyskää ja tuhkarokkoa vastaan rokotettujen määrä kattaa 99 prosenttia alle kaksivuotiaista lapsista.

Uusia haasteita suomen terveydenhuollolle tuo ikääntyvä väestö ja alenevat väestömäärät. Jatkuvasti veroja maksavan väestön määrä vähenee ja tämä tulee vaikuttamaan ikääntyvien ihmisten terveydenhuollon laatuun. Laskelmien mukaan suomessa tulee olemaan koko EU alueeseen verrattuna eniten vanhoja ihmisiä vuoteen 2025 mennessä.

Tällä hetkellä suomi kuitenkin pysyy terveydenhuollon johdossa, koko Euroopan alueella sitä pidetään neljänneksi parhaana hinta – laatu suhteeltaan.

Suomen terveydenhuollolle on ollut aina ominaista ongelmien ennaltaehkäisy ja jo olemassa olevien ongelmien ratkaiseminen niiden juurilta. Välillä suomessa ollaan tehty myös ylilyöntejä, esimerkiksi alkoholin aiheuttamia ongelmia on yritetty välttää tekemällä kieltolaki, joka teki alkoholin tuonnin maahan laittomaksi.

Historian tapahtumista oppineena, suomi pyrkiikin ohjaamaan asukkaitaan paremman ja terveellisemmän elämän piiriin markkinoimalla ja tiedottamalla väestölle erilaisten asioiden vaaroista. Pelkkää jyrkkää kieltoa ei kuitenkaan olla enää käytetty, esimerkiksi alkoholia kehotetaan käyttämään kohtuudella ja uhkapelejä pelatessa suositellaan muistamaan kukkaron paksuus sekä mahdollisesti menetetyn rahan arvo.