Terveydenhuollon rakenne ja sairasvakuutukset

Terveydenhuollon rakenne

Suomen hallitus päättää terveydenhuollon yleiset tavoitteet, prioriteetit sekä strategiat ja esittää nämä budjettiehdotusten kanssa eduskunnalle. Terveydenhuollon muut asiat kuuluvat pääosin sosiaali- ja terveysministeriölle joka ohjaa ja neuvoo sosiaalisen suojelun, sosiaalisen hyvinvoinnin sekä terveydenhuollon kehitystä ja käytäntöjä. Koska julkinen terveydenhuolto on hajanaista, jokainen kunta päättää itse kuinka paikallisia palveluita tarjotaan. Jokaisella kunnalla on vastuu tarjota terveydenhuollon palveluita asukkailleen ja usein palvelut ovat terveyskeskuksissa.

Ensisijainen hoito saadaan terveyskeskuksista joissa yleislääkärit ja hoitajat antavat päivittäisiä ja yleisiä terveydenhuollon palveluja. Terveyskeskukset informoivat ja mainostavat myös terveyden kehittämistä aktiivisesti. Yleislääkärit toimivat portteina toisen ja kolmannen asteen erikoistuneisiin palveluihin ja mikäli yleislääkäri pystyy tarjoamaan lääketieteellisen avun ei tarvetta erikoispalveluihin synny. Valtio on määrittänyt kunnille ne palvelut, joiden saatavuus on taattava väestölle.

Erikoissairaanhoitoa tarjotaan alueiden ja kuntayhtymien sairaaloissa, joissa hoitoa löytyy laajemmalta alalta. Toisen asteen terveydenhuollossa muodostavat erikoissairaalat menevät alueittain ja suomen viisi yliopistosairaalaa muodostavat kolmannen asteen.

Kolmannella asteella on saatavilla kehittyneimpää lääketieteen teknologiaa sekä parhaimmat tilat lääketieteen harjoittamiseen. Kunnat rahoittavat sairaaloiden toiminnan, mutta valtio rahoittaa lääketieteen opiskelun kustannukset. Yliopistosairaaloita löytyy Turusta, Tampereelta, Helsingistä, Oulusta sekä Kuopiosta ja jokainen toimii myös oman alueensa sairaalana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kehityksen ja tutkimisen lakisääteinen laitos, joka tuottaa virallisia tutkimustuloksia terveydestä ja hyvinvoinnista suomessa. Laitoksen tehtävänä on myös edistää terveyttä sekä hyvinvointia erilaisten kampanjoiden avulla ja estämällä tautien sekä sosiaalisten ongelmien syntyä. Työnkuvaan kuuluu myös rokotusvarastojen ylläpito ja laadun tarkkailu sekä terveydenhuollon palveluiden kehittäminen. Laitos on suomen sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ja toimii tämän alla.

Sairasvakuutus

health-insuranceKansallinen sairasvakuutus kattaa kaikki suomen asukkaan ja sitä ylläpitää kansaneläkelaitos, eli kela, toimipisteillään ympäri maata. Saman laitoksen vastuualueeseen kuuluu myös tietyistä perhe – eduista huolehtiminen. Sairasvakuutus, kuntoutus, asumistuki, opintotuki, työttömyystuki sekä eläkkeet kuuluvat tälle laitokselle.

Kelalta löytyy myös vaihtelevia korvauksia avohoidon lääkkeille, kuljetuskustannuksiin terveydenhuoltopalveluihin, yksityisen terveydenhuollon palveluihin, äitiysloma- ja sairauskorvauksiin sekä tiettyihin kuntoutuksen palveluihin. Kelalta saa myös osittaisia korvauksia työterveyshuollon kustannuksiin työntekijöille, muttei työnantajalle.

Muita vakuutuksia käytetään terveydenhuollossa harvoin, yleensä ne ovat vain tukemassa kelan palveluita.