Terveydenhuollon tietotekniikka sekä farmaseuttiset valmisteet

Farmaseuttiset valmisteet

e4178e2e-4610-4f91-9119-57308c21923bAvohoidon lääkkeet, mukaanlukien ne lääkkeet jotka myydään ilman reseptiä, voidaan laillisesti myydä potilaalle ainoastaan apteekista. Tuottajat voivat kuljettaa valmisteita ainoastaan sellaisiin apteekkeihin jotka jakavat niitä. Terveyskeskuksilta voi saada lääkkeitä esimerkiksi jos paikallinen apteekki on kiinni, mutta vain hetkellisesti kattamaan kiinnioloajan. Poikkeustapauksissa lääkkeitä voidaan myöntää suoraan terveyskeskuksesta enemmän. Suomessa farmaseuttisten valmisteiden myynti on hyvin säännösteltyä ja se on rajoitettu 800 lisensoituun apteekkiin.

Suomessa on ollut vuodesta 2014 käytössä sähköinen resepti kaikissa apteekeisse, julkisen terveydenhuollon palveluissa sekä yksityisellä sektorilla.

Terveydenhuollon tietotekniikka Suomessa

Suomessa on ollut vuodesta 2007 lähtien lähes kaikilla terveydenhuollon palveluiden tarjoajilla käytössä sähköinen potilasrekisteri. Kansallisella tasolla terveydenhuollon tekniikan ohjelmistojen kehitys on ollut hyvin koordinoimatona, johtuen suurimmaksi osaksi hajautetuista terveydenhuollon palveluista. Tästä johtuen sopa samassa organisaatiossa voi olla käytössä useita ohjemistoja, jotka eivät toimi toistensa kanssa ja tämä voi vaikuttaa haitallisesti tietojen jakamiseen organisaation sisällä ja eri organisaatioiden kanssa. Tähän on alettu puuttumaan entistä enemmän, jotta potilaat ja tarjoajat hyötyisivät viestinnästä internetin välityksellä mahdollisimman hyvin.

Suomalainen terveyden ja hyvinvoinnin laitos FinOhta on riippumaton, julkinen arviointi virasto, joka työskentelee osana kansallista terveyden ja hyvinvoinnin laitosta. Sen tarkoituksena on avustaa päätöksenteossa tarjoamalla korkeatasoista tieteellistä tietoa. Palvelu on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, muulle väestölle sekä poliittisille päättäjille. Toinen laitoksen päätavoitteista on arvioida ja tuoda esille ulkomaisia tuloksia, jotta niitä voitaisiin tarkastella suomen oloissa ja käyttää mahdollisesti hyväksi. Laitos on osana INAHTA organisaatiota, joka on kansainvälinen terveydenhuollon teknologian arvioinnin verkosto.

Teknologian kehittyessä myös lääketieteen ja terveydenhuollon on kehityttävä. Jos netistä on mahdollista löytää jo nettikasinoita missä peleistä voi nauttia livenä oikeiden jakajien ja pelaajien kanssa, voi lääketiede hyötyä uudesta teknologiasta suuresti. Suomi onkin yksi lääketieteen innovaatioiden maista, yliopistoissa keksitään jatkuvasti uusia menetelmiä terveydenhuoltoa helpottamaan ja esimerkiksi vastasyntyneiden keskoshoito kuuluu maailman parhaimpien joukkoon. Suomessa myös kirurgia on maailmallakin erittäin kiiteltyä ja useat suomalaiset lääkärit käyvät pitämässä puheita sekä opettamassa ulkomaisissa yliopistoissa. Vaatimukset koulutuksiin ovat kuitenkin korkeat, eikä yliopistopaikkoja riitä kuin kouralliselle hakijoita.