Terveydenhoito suomessa ja sen tarjoaminen maahanmuuttajille

Terveydenhoito suomessa

stethoscope on blue background with space for simple text

Suomessa terveydenhuolto koostuu kolmitasoisesta, hajautetusta julkisesta terveydenhuollosta, sekä huomattavasti pienemmästä yksityisestä sektorista. Terveydenhoitoa tarjotaan kuntien terveyskeskuksissa ja aluesairaaloissa, nämä ovat rutiinioperaatioita varten.

Erikoissairaanhoidon erikoistietämys löytyy yliopistosairaaloiden tiloista. Julkiseen terveydenhuoltoon kuuluu myös kouluterveydenhuolto. Ylintä virkaa ja hallintoa toteuttaa suomen sosiaali- ja terveysministeriö, mutta kunnat vastaavat hyvin pitkälle itse kuntansa terveydenhuollosta. Yksityisellä sektorilla on omat terveysasemansa sekä sairaalansa, ja näille kuuluu myös työterveydenhuolto.

Suomessa on käytössä yleinen terveydenhuolto kaikille asukkaille. Terveyden mainonta ja promootio, erityisesti tautien estämiseen liittyen, on ollut suomalaisen terveydenhuollon pääkohteita jo kymmeniä vuosia. Tällä ollaankin saatu aikaan konkreettisia tuloksia, tarttuvia tauteja on saatu vähennettyä ja väestön terveydentilaa kasvatettua. Kansalaiset maksavat sairasvakuutusmaksua joilla katetaan julkisia terveysmenoja.

Suomen terveydenhuollon tasoa pidetään hyvänä, vuonna 2000 tehdyn tutkimuksen mukaan suomi kuuluu top 5 listaan terveydenhuollon tyytyväisyyden suhteen. Euroopan alueella asukkaiden yleinen tyytyväisyys on noin 41.3 prosenttia, kun taas suomessa se on 88 prosenttia.

Maahanmuuttajien terveydenhuolto

Koska suomessa yleinen kansallinen sairasvakuutus kattaa kaikki suomen asukkaat, saavat myös pysyvän oleskeluluvan omaavat maahanmuuttajat samat palvelut, kuin syntyperäiset suomalaiset. Myös eurooppalaisen sairasvakuutuksen omaavat yksilöt ovat oikeutettuja suomalaiseen terveydenhuoltoon ja sama koskee myös turvapaikanhakijoita, johtuen maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen sekä sopeuttamiseen liittyvistä laeista.

Turvapaikanhakijoiden on kuitenkin hankittava apu pakolaisten keskuksista, jotka organisoivat hoidon tarvittavaan terveyskeskukseen tai sairaalaan. Tutkimusten mukaan useampien maahanmuuttajien terveysongelmat jäävät huomaamatta, eivätkä he hakeudu hoitoon yhtä herkästi kuin muu väestö. Internetistä löytyy tietoa maahanmuuttajille suomen terveydenhuoltopalveluista useilla kielillä, jotta tieto palveluiden saatavuudesta tavoittaisi mahdollisimman monet kansalaiset.

Vuonna 2013 Helsingin kaupunki päätti antaa kaikille alle 18 vuotiaille tai raskaana oleville kunnan asukkaille, jopa ilman oleskelulupaa tai viisumia oleville, samat oikeudet ja saman hinnoittelun kuin muullekin väestölle. Palvelut tulivat voimaan vuoden 2014 alusta. Kansainvälisen klinikan vapaaehtoiset lääkärit ovat yrittäneet auttaa näitä ihmisiä, joille aikaisemmin vain akuutti terveydenhoito on ollut mahdollista.

Tämä tarkoittaa että suomalainen terveydenhuolto järjestelmä on myös Euroopan ulkopuolisille asukkaille avoinna. Palveluihin kuuluu esimerkiksi äitiysklinikat, lasten terveydenhuolto ja erikoissairaalahoito ilman maksua. Tämä on herättänyt paljon keskustelua ja pohdintaa siitä, lisäävätkö nämä muutokset terveysturismia, koska kuka vaan voi saapua kaupunkiin ja odottaa viisumin vanhenemista jotta hoito voidaan aloittaa.