Terveydenhuollon tasa – arvoisuus

healthcareSuomessa arvostetaan suuresti tasa – arvoisuutta kaikessa ja laki määrää kaikille asukkaille samat oikeudet myös terveydenhuoltoon, vaikkakin joitain eroja löytyy maantieteellisten ja sosiaaliekonomisten tekijöiden vuoksi. Suurimmat ero sosiaaliekonomiselta kantilta ovat yksityisen sektorin sekä työterveyspalvelujen saannissa. Vähätuloisimmilla on huomattavasti vaikeampi päästä näihin ja näissä sekä palvelu että odotusajat ovat huomattavasti paremmat ja lyhyemmät. 1980 – luvulta asti suomalaisen terveydenhuollon periaatteisiin ja tähtäimiin on kuulunut tämän eron kurominen kokoon, mutta sitä ei ole toistaiseksi saavutettu.

Suomalaisen terveyden riskitekijöitä

Suomessa on muutamankymmenen vuoden aikana kohonnut yksittäisen ihmisen vuosittainen alkoholinkäyttö 7.6 litrasta 10 litraan. Viime vuosina määrä on hiukan laskenut, eniten sitä käytetään pohjoisessa ja vähiten Ahvenanmaalla. Vaikka määrä on suhteellisen sama muiden länsimaiden kanssa, erityisesti nuorten humalahakuinen juominen on yksi suomen juomatapoihin pinttynyt ominaisuus. Suomella on kansallinen alkoholiohjelma, jolla pyritään vähentämään alkoholin aiheuttamia vaikutuksia pitkällä aikavälillä.

Tupakoiminen aikuisten keskuudessa on laskenut merkittävästi useissa maissa ja sama koskee suomea. Syy tupakoinnin vähentymiseen johtuu osittain tupakan vähentämiseen suunnattujen tekojen takia, yhteiskunnan tietoisuutta on lisätty, tupakkaan kohdistuvia veroja on nostettu ja tupakointia vastaan on mainostettu ahkerasti.

Huumeiden käyttö ei ole erityisen suuri terveysongelma suomessa. Useimmin käytetty huume on kannabis ja vuoden 2008 tutkimuksen mukaan 13 prosenttia 15 – 69 vuotiaista oli käyttänyt huumeita elämänsä aikana.

Ylipainoisuus sekä liikalihavuus on yleinen ongelma suomessa, puolet aikuisista on ylipainoisia ja joka viides on liikalihava. Miesten paino lähti nousuun 1980 – luvulta ja naisten 1990 – luvulta.

Euroopassa suomi on tilastollisesti hiukan keskivertotason yläpuolella ja muihin pohjoismaihin verrattuna suomessa on eniten ylipainoisia ihmisiä. Myös nuorten ja lasten keskuudessa ylipaino on levinnyt nopeasti ongelmaksi. Neljän vuosikymmenen aikana ylipainoisten 12 – 18 vuotiaiden määrä on lähes kolminkertaistunut ja nykyään vähintään 10 prosenttia pojista ja 15 prosenttia tytöistä ovat ylipainoisia mennessään esikouluun.

Suomella on siis omat paheensa, jotka vaikuttavat merkittävästi ihmisten hyvinvointiin sekä yhteiskunnan ilmeeseen. Valtio onkin yrittänyt jatkuvasti kohottaa kansalaisten terveydentilaa erilaisilla keinoilla, ja nähtäväksi jää mihin suomen terveydentila kehittyy.