Terveydenhuollon rakenne ja sairasvakuutukset


Terveydenhuollon rakenne Suomen hallitus päättää terveydenhuollon yleiset tavoitteet, prioriteetit sekä strategiat ja esittää nämä budjettiehdotusten kanssa eduskunnalle. Terveydenhuollon muut asiat kuuluvat pääosin sosiaali- ja terveysministeriölle joka ohjaa ja neuvoo sosiaalisen suojelun, sosiaalisen hyvinvoinnin sekä terveydenhuollon…

Lue lisää...

Terveydenhuollon tietotekniikka sekä farmaseuttiset valmisteet


Farmaseuttiset valmisteet Avohoidon lääkkeet, mukaanlukien ne lääkkeet jotka myydään ilman reseptiä, voidaan laillisesti myydä potilaalle ainoastaan apteekista. Tuottajat voivat kuljettaa valmisteita ainoastaan sellaisiin apteekkeihin jotka jakavat niitä. Terveyskeskuksilta voi saada lääkkeitä esimerkiksi jos paikallinen apteekki…

Lue lisää...

Terveydenhuollon rahoittaminen Suomessa


Terveydenhuoltojärjestelmä saa rahoitusta kahdella eri tavalla. Kuntien rahoitus perustuu veroihin ja sillä tarjotaan perusterveydenhuollon palveluita. Kunnilla on myös oikeus kerätä maksu palveluiden käyttäjiltä sekä saada avustusta valtiolta, mikäli verotulot eivät ole riittävät kattamaan terveydenhuollon palvelujen…

Lue lisää...

Terveydenhuollon tasa – arvoisuus


Suomessa arvostetaan suuresti tasa – arvoisuutta kaikessa ja laki määrää kaikille asukkaille samat oikeudet myös terveydenhuoltoon, vaikkakin joitain eroja löytyy maantieteellisten ja sosiaaliekonomisten tekijöiden vuoksi. Suurimmat ero sosiaaliekonomiselta kantilta ovat yksityisen sektorin sekä työterveyspalvelujen saannissa….

Lue lisää...

Suomalaisten yleiset terveysongelmat


Suomessa on hyvin vähän suomalaista terveyttä uhkaavia tauteja, esimerkiksi HI – virukseen oli sairastunut vuonna 2009 vain 0.1 prosentti väestöstä. Muualla Euroopassa, ja myös suomen naapurimaissa HI – virus on paljon yleisempää ja tämän pelätäänkin…

Lue lisää...

Suomen terveydenhuollon historia


Suomen terveydenhuolto on lähtenyt kasvuun hyvin vaatimattomista oloista ja matka on ollut pitkä. Suomen modernin lääketieteen historian voidaan katsoa alkaneen vuonna 1640, kun suomeen rakennettiin Ruotsin hallinnon alla ensimmäinen yliopisto, Kuninkaallinen Turun Akademia. Lääketieteen ala…

Lue lisää...