Meditaatio ja sen edut terveydelle

Meditaatio ei ole enää aikoihin ollut eksoottinen harjoitustapa, eikä sitä enää lasketa hämärien kristallihoitojen ja yksisarvisterapioiden joukkoon new agen kaatoluokassa. Mediaatio sinällään on varsin laaja käsite ja kattaa alleen monenlaisia harjoitteita. Tässä tutustumme mediataation ja erityisesti meditoinnin keskeisimpiin hyötyihin terveydelle. Lyhyesti voidaan kuitenkin todeta, että terveyttä ja tasapainoa elämäänsä etsivälle meditointi on ehdottomasti suositeltavaa.

Meditointioppaita ja nykyisin myös sovelluksia älylaitteille löytyy paljon maksuttakin. Niillä pääsee hyvin alkuun: tämä ei ole välineurheilua.

Onko mediataatio uskontoa?

Ensi alkuun on todettava, että vaikka meditaatiossa on usein vahva henkinen ja uskonnollinen vire, ei sitä harjoittaakseen tarvitse mieltää itseään uskonnolliseksi henkilöksi. Buddhalaisuus, johon mediataatioharjoitukset usein pohjaavat, on jo itsessään varsin epädogmaattinen uskonto etenkin muihin suurin maailmanuskontoihin verrattaessa. Perinteisempiä henkisiä yhteyksiä kaipaaville voi myös antaa vinkkinä, että kristillistäkin meditaatiota harrastetaan laajalti – monet pitävätkin rukousta juuri meditaation muotona.

Lievitä stressiä meditoimalla

Monille stressaava elämäntilanne ja siitä eroon haluaminen on tärkein syy aloittaa meditointi. Tähän meditointiharjoitteet sopivatkin erinomaisesti. Jo 10 minuutin päivittäisellä hiljentymisellä on havaittu olevan merkittävä vaikutus stressitasojen alentajana. Meditaation ei tarvitsekaan olla monimutkaista tai aikaa vievää – joskus todella pelkkä yksinkertainen rauhoittumisen hetki riittää. Edes ohikiitävän hetken ajan kestävä tietoinen mielen tyhjentämisen harjoite rauhoittaa kiireistä mieltä.

Aivot nauttivat

Aivojen hyvinvointi on ihmisen kokonaishyvinvoinnin kannalta aivan kriittistä, ja meditaatio on erinomainen väline aivojen terveyden kohentamiseen. Mitä pidempään meditoit, sitä enemmän aivosi muuttuvat. Erityisesti arviointikykyyn liittyvät aivojen alueet nauttivat päivittäisestä 15-30 minuutin tietoisesta rauhoittumisesta. Ei olekaan ihme, että päivittäin tärkeitä taloudellisia päätöksiä tekevät isojen yhtiöiden johtajat harrastavat usein meditaatiota: sen avulla arivointikykysi paranee ja voit tehdä parempia päätöksiä.

Meditoidessa myös sympaattinen hermosto ”rentoutuu” ja sen toiminta vähenee. Stressihormonien taso laskee. Kaikkea aivojen ja meditoinnin yhteyksistä ei vielä tiedetä, mutta uutta tutkimustietoa kertyy jatkuvasti.

Hitaampi aineenvaihdunta

Suorista meditoinnin fysiologisista vaikutuksista aineenvaihdunnan hidastuminen on kouriintuntuvimpia. Kun ihminen meditoi, hänen hengityksensä hidastuu, toisin sanoen happea kulutetaan vähemmän. Tämä puolestaan johtaa siihen, että aineenvaihdunta hidastuu: tutkimuksissa säännöllisesti meditoivoilla se hidastuu jopa 40 % normaalitasoon nähden.

Helpotusta ahdistukseen ja masennukseen

Meditoinnin mielenterveyttä edistävät vaikutukset lukeutuvat sen tärkeimpiin positiivisiin vaikutuksiin. Ahdistus ja masennus voivat helpottua säännöllisillä harjoitteilla, mutta esimerkiksi vankienhoidossa on onnistuneesti kyetty vähentämään vankien aggressiivista käytöstä helpoilla meditatiivisilla harjoituksilla – amerikkalaisessa kokeilussa meditoinnin vankilassa aloittaneiden vankien rikoksenuusimisprosentti oli merkittävästi alempi kuin vangeilla, jotka eivät sitä aloittaneet.

Verenpainetta alemmaksi

Moni korkeasta verenpaineesta kärsivä on hämmästynyt saadessaan neuvon meditoida. Humpuukista ei kuitenkaan ole kyse, sillä jo lyhyenkin meditoinnin on havaittu aiheuttavan verenpaineen alenemista. Todellisiin vaikutuksiin päästään kiinni kuitenkin vasta pidempään jatkuneessa harrastuksessa. Kyseessä on äärimmäisen tärkeä terveysetu, sillä hyvää tasoa edustava verenpaine pitää verisuonet ja valtimot terveinä.

Amerikkalaistutkimuksessa on havaittu, että transsendentaalista meditaatiota harrastavilla on juuri valtimon kalkkeutumisen ehkäisyn myötä matalampi riski veritulppaan sydämessä ja aivoissa. Yhdysvaltain sydänliitto suosittaakin tätä meditaatiota osana korkean verenpaineen ennaltaehkäisyä sekä hoitoa. Transsendentaalinen (tai transssendenttinen) meditaatio on helppoon päivittäiseen 20 minuutin harjoitukseen perustuva meditaation muoto.